Torsdag den 2. september kl .10.00

Senioridrætten i Ullerslev

 afholder generalforsamling

torsdag den 2. september 2021 kl. 10.00

i Ullerslev kultur og - Idrætscenter

 

Dagsorden:

 

  • Valg af dirigent
  • Beretning ved formanden
  • Regnskab ved kassereren
  • Indkomne forslag
  • Bestyrelsen er:            

Formand:                     Agnete NIelsen

Kasserer:                     Ulla Pedersen

Næstformand:            Kristian Sørensen

Sekretær:                    Kirsten Jakobsen

Bestyrelsesmdl:          Elin Søgaard

                

           På valg            Agnete Nielsen Genvalgt

                                  Ulla Pedersen   Genvalgt

                                  Elin Søgaard     Genvalgt

 

          Suppleanter:     Erling Hansen            på valg     genvalgt

                                   Thyge Hansen            på valg    genvalgt

 

          Revisor:            Marie Nielsen               på valg    genvalgt

                                   Karen Olsen              

 

          Revisor suppl:  Mette Sørensen            på valg

 

  • Eventuelt: