Generalforsamling 2020

 

Senioridrætten afholder

generalforsamling og årsfest

torsdag den 26. marts 2020

 kl. 17.00 – 22.30

I Ullerslev Forsamlingshus

(Tilmelding og betaling til årsfesten)

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Beretning ved formanden.

Regnskab ved kassereren.

Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 19. marts.

 

Bestyrelsen :   

Formand Agnete Nielsen                                 

Kasserer Ulla Pedersen

Næstformand Kristian Sørensen på valg

Sekretær Kirsten Jakobsen på valg

Bestyrelsesmedlem Elin Søgaard

Suppleanter:            

Erling Hansen på valg

Thyge Hansen på valg

Revisor:                  

Marie Nielsen   

Karen Olsen på valg    

Revisorsuppl:         

Mette Sørensen på valg

Eventuelt:

 

                  Senioridrætten inviterer til

            ÅRSFEST efter generalforsamlingen kl. 18.00

 

 

Pris:          100 kr. for medlemmer og 170 kr. for ikke medlemmer

Drikkevarer for egen regning

 

Menu:      Hønsesalat med flutes

                 Svinekam stegt som vildt + tilbehør

                 Lagkage med kaffe og te.

                

Musik:     Allan Stage kommer og spiller op til dans kl. 19.30

 

Tilmelding og betaling på holdene senest fredag den 20 . marts

Ønskes yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte formanden på tlf. 65 35 22 68 eller mobil 30 30 22 68