Generalforsamling 2019

Efter vores generalforsamling var der genvalg til alle 

Agnete -Ulla og Elin blev genvalgt

 Erling Hansen ogThyge Hansen blev valgt som supleant.