Efterårsferie: uge 42 fra mandag den 12. - 16. oktober begge dage incl.

Fælles juleafslutning fredag den 11. december

Juleferie: fra den 14. dec - 3. januar 2020 begge dage incl.

Vinterferie fra den 8. -12. februar ( uge 7 ) 

Generalforsamling og årsfest  Torsdag den 25. marts 2021