Efterårsferie: uge 42 fra mandag den 14. - 18. oktober begge dage incl.

Fælles juleafslutning fredag den 13. december

Juleferie: fra den 16. dec - 1. januar 2020 begge dage incl.

Vinterferie uge 7.

Årsmøde torsdag den 26. marts 2020