Efterårsferie: uge 42 fra mandag den 18. - 12. oktober begge dage incl.

Fælles juleafslutning fredag den 10. december

Juleferie: fra den 13. dec - 3. januar 2020 begge dage incl.

Vinterferie fra den 14. -19. februar ( uge 7 ) 

Generalforsamling og årsfest  Torsdag den 31. marts 2022

Det kan aftales på holdene hvornår juleferie starter