årets udstilling 2015

 

 Ingen aktiviter i disse dage, kun hvis der er  aftale fra instruktør

Efterårsfeire                 fra  16. oktober -20. oktober  begge dage incl.

Juleferie                       fra 18. december - 1. januar 2017 begge dage incl.

 Starter op igen den 2. januar 2018

Vinterferie                     fra 12. februar - 18. februar begge dag incl.

22. marts 2018               Årfest med generalforsamling  sæt kryds i kalenderen