Årsfest

 

                                 Senioridrætten afholder

generalforsamling og årsfest 

torsdag den 22. marts 2018

 kl. 17.00 – 23.00

i Ullerslev Forsamlingshus

(Tilmelding og betaling til årsfesten)

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent.

Beretning ved formanden.

Regnskab ved kassereren.

Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 15. marts.

 Bestyrelsen :       Formand Agnete Nielsen              

                             Næstformand Hans Olav Knudsen er på valg

                             Kasserer Ulla Pedersen   

                             Sekretær Kirsten Jakobsen er på valg

                              Bestyrelsesmedlem Leif Madsen

Suppleanter:          Elin Søgaard er på valg

                              Erling Hansen er på valg

Revisor:                 Marie Nielsen     

                              Jørgen Jacobsen er på valg     

Revisorsuppl:         Mette Sørensen på valg

Eventuelt:

 

 

 

                         Senioridrætten inviterer til

     ÅRSFEST efter generalforsamlingen kl. 18.00

 

Pris:          100 kr. for medlemmer og 170 kr. for ikke medlemmer Drikkevarer for egen regning

 Menu:      Hønsesalat med flutes 

                 Svinekam stegt som vildt med tilbehør

                 Lagkage med kaffe og te.

Musik:       Yvonne kommer og spiller op til dans kl. 20.00

 Tilmelding og betaling på holdene senest fredag den 16 . marts

 

Ønskes yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte formanden på tlf. 65 35 22 68 eller mobil 30 30 22 68

 

 

 

der danses igennem ved årsfesten

Qigong i Ullerslev

Seniordans efter opv . ved forårsudstilling 2017

Linedance på gulvet ved forårsudstilling

Langesø kapel Langtved gymnaster